Denmark: ordering and invoicing instructions

Swiss Re is committed to meeting its obligations to vendors, including timely payment for agreed goods/services.  In order to meet this goal we ask all our vendors to comply with minimum requirements for orders and invoices.

For Danish entity, please refer to the right side of this page.

We thank you in advance for your co-operation.

Swiss Re er forpligtet til at opfylde sine forpligtelser overfor leverandører, herunder rettidig betaling for aftalte varer/tjenesteydelser. For at opfylde dette mål beder vi alle vores leverandører om at overholde minimumskravene for ordrer og fakturaer.

For dansk enhed henvises til på denne side.

Vi takker på forhånd for dit samarbejde.